Om EziClean

EziClean er et norsk firma med norske eiere og holder til på Gjøvik.
Vi har levert personell og renholdstjenester til hotell- og restaurant-markedet siden 2005 og
utvidet i 2010 denne tjenesten til å omfatte renhold av din bolig eller arbeidsplass.

EziClean bestreber seg på å yte profesjonell service i alle deler av sitt tjenestetilbud.
Det være seg om det er til deg som privatperson, eller som oppdragsgiver for ditt firma.

Vi har dyktige renholdere som er ansatt i EziClean basert på en høy faglig og etisk vurdering.
Du vil alltid ha en fast kontaktperson når du bruker oss, slik at du slipper å lete etter noen som
kan bistå deg når det er noe du lurer på.

Du skal være sikker på at når du benytter våre tjenester, foregår alt på rett måte.
Alle våre ansatte har yrkesskadeforsikring, tjenestepensjon (OTP) og lønn på norske vilkår.

Betalig for utførte tjenester foregår etter detaljert faktura i henhold til oppsatt avtale.

Adresse: EziClean, Bryggeveien 9, 2821 Gjøvik
Organisasjonsnummer: 991 446 931